ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ


Η εξειδίκευση αυτή εστιάζει σε όλα τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας γιατρός και μπορούν να θεραπευθούν/βελτιωθούν με το βελονισμό. Αναλύονται οξείες και χρόνιες περιπτώσεις από όλο το εύρος της παθολογίας.

 

Πρόγραμμα Τμήματος Ιατρικού

Ημ/νία Θέμα Βάρος
12-13/05 Χρόνιος/Οξύς Πόνος 20 ΔΕ

09-10/06

Λειτουργικά Προβλήματα I 20 ΔΕ
30-01/07 Λειτουργικά Προβλήματα II 20 ΔΕ

Εγγραφή