Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης

 

Ημνία Θέμα Βάρος

14-15/10 ΑΘΗΝΑ

07-08/10 ΚΡΗΤΗ

Γνωριμία με τις βασικές έννοιες 20 ΔΕ

11-12/11 ΑΘΗΝΑ

04-05/11 ΚΡΗΤΗ

Η Κινέζικη Ιατρική 20 ΔΕ

02-03/12 ΑΘΗΝΑ

09-10/12 ΚΡΗΤΗ

Νευροφυσιολογία 20 ΔΕ

13-14/01 ΑΘΗΝΑ

20-21/01 ΚΡΗΤΗ

Σημεία βελονισμού και μεσημβρινοί 20 ΔΕ

03-04/02 ΑΘΗΝΑ

10-11/02 ΚΡΗΤΗ

Μεθοδολογία συνδυασμού σημείων 20 ΔΕ

03-04/03 ΑΘΗΝΑ

03-04/03 ΚΡΗΤΗ

Διαφοροδιάγνωση 20 ΔΕ

31-01/04 ΑΘΗΝΑ

07-08/04 ΚΡΗΤΗ

Τεχνο-βελονισμός 20 ΔΕ

28-29/04 ΑΘΗΝΑ

28-29/05 ΚΡΗΤΗ

Θεραπεία 20 ΔΕ

 

Πρόγραμμα Τμήματος Ιατρικού

Πρόγραμμα Τμήματος Πόνου

Πρόγραμμα Τμήματος Κτηνιατρικού

Πρόγραμμα Τμήματος Οδοντιατρικού

Πρόγραμμα Τμήματος Ψυχιατρικού