Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια

Αρχική » Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια

Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια Βελονισμού 

Τρίωρα διαδικτυακά σεμινάρια που περιλαμβάνουν θεωρητική ανάλυση των αντικειμένων και περιγραφή κλινικών περιστατικών. 

1. Η ψυχή και η ψυχοσωματική νόσος στην Κινέζικη Ιατρική 

Είναι γνωστό πως η συναισθηματική κατάσταση είναι μία διεργασία του ΚΝΣ που επηρεάζει την κλινική εικόνα του ανθρώπου, δημιουργεί ή και επιδεινώνει σωματικά συμπτώματα. Την ίδια παρατήρηση βρίσκουμε στα κείμενα της Κινέζικης Ιατρικής: το σώμα επηρεάζεται τόσο από σωματικούς όσο και από ψυχικούς παράγοντες και το αντίθετο, ο ψυχισμός επηρεάζεται τόσο από ψυχικούς όσο και από σωματικούς παράγοντες. Μελετήθηκαν κυρίως πέντε συστήματα ψυχισμού και οι διαταραχές τους. Όσον αφορά στη θεραπεία καταγράφηκαν σημεία βελονισμού που έχουν εξειδικευμένες δράσεις στις ψυχικές αυτές δυσλειτουργίες. Υπάρχουν ειδικά σημεία τόσο για το συνειδητό συναίσθημα όσο και τα αυτόματα συναισθήματα ή συναισθήματα του υποσυνείδητου.

Στο σεμινάριο θα περιγραφούν αναλυτικά τα ψυχικά συστήματα, τα σημεία που τα θεραπεύουν και θα αναλυθούν αληθινά κλινικά περιστατικά.

2. Διαταραχές βάρους και βελονισμός

Οι πιο συνηθισμένες διαταραχές βάρους γίνονται από την καταναγκαστική υπερφαγία, τη ψυχογενή βουλιμία και την ανορεξία. Εκτός από τις διαταραχές του βάρους έχουμε εμφάνιση έντονων συναισθημάτων που συνδέονται με αυτές τις καταστάσεις και επηρεάζουν συνολικά τη ζωή του ανθρώπου. Με τη χρήση του βελονισμού έχουμε το πλεονέκτημα να επηρεάζουμε και να ρυθμίζουμε ταυτόχρονα το μεταβολισμό, το αίσθημα της πείνας αλλά και τη συναισθηματική κατάσταση.

Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν κάποιες εξειδικευμένες τεχνικές ρύθμισης των παραπάνω. Θα αναλυθούν τα πιο αποτελεσματικά συστήματα βελονισμού που διαλέγουμε κάθε φορά ώστε να έχουμε σίγουρο και γρήγορο αποτέλεσμα. Επίσης θα αναπτυχθούν τα συστήματα βελονισμού που εφαρμόζουμε σε δεύτερο χρόνο για να σταθεροποιήσουμε το αποτέλεσμα.

3. Συναισθηματικές διαταραχές στη Κινέζικη ιατρική: η προσέγγιση και η θεραπεία τους 

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν οι πιο συνηθισμένες συναισθηματικές διαταραχές από τη σκοπιά της σύγχρονης ιατρικής αλλά και της κινέζικης. Και στα δύο συστήματα είναι κοινά αποδεκτό ότι η διαταραχή του συναισθήματος συχνά εμφανίζεται με σωματικά συμπτώματα. Στο κινέζικο σύστημα διάγνωσης περιγράφονται συγκεκριμένες συσχετίσεις συμπτωμάτων και συναισθηματικών διαταραχών. Στο σεμινάριο θα μάθουμε να ανακαλύπτουμε αυτά τα συμπτώματα καθώς και τα σημεία βελονισμού που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε σε κάθε μία από τις περιπτώσεις. Τέλος θα αναλυθούν πραγματικά περιστατικά και θα εξηγηθούν τόσο η επιλογή σημείων όσο και η συχνότητα των θεραπειών, το είδος του βελονισμού και το στάδιο της σταθεροποίησης της βελτίωσης.

4. Εξαρτητικές συμπεριφορές και βελονισμός. Διακοπή καπνίσματος 

Κάθε εξάρτηση αποτελεί μία συμπεριφορά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις συμπεριφορές θα πρέπει να σχεδιάσουμε σωστά μία θεραπεία για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Το κάπνισμα είναι μία από τις εξαρτητικές συμπεριφορές που πολύ εύκολα κάποιος άνθρωπος μπορεί να αναπτύξει. Ο βελονισμός έχει χρησιμοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες για να βοηθήσει ανθρώπους με διαφορετικές εξαρτητικές συμπεριφορές σε όλο τον κόσμο, με πολύ καλά αποτελέσματα. Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του βελονισμού αφορούν τόσο το σωματικό παράγοντα όσο και το ψυχολογικό.

θα μάθουμε όλα τα χαρακτηριστικά της εξαρτητικής συμπεριφοράς καθώς και όλες τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Θα περιγράψουμε τις τελευταίες επιστημονικές ανακαλύψεις για τη διακοπή του καπνίσματος και το βελονισμό. Τέλος θα αναλυθούν πραγματικά κλινικά περιστατικά και θα συζητηθούν η πορεία της απεξάρτησης, τα στάδια παρακολούθησης και τα πλεονεκτήματα της μεθόδου.