Η εξειδικευση αυτή αφορά επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται κυρίως με τον πόνο. Γίνεται εκτενής ανάλυση όλων των ειδών πόνου και των πιθανών θεραπειών. Εναλλακτικές μέθοδοι βελονισμού για περιπτώσεις χρόνιου και οξέος πόνου περιγράφονται θεωρητικά και αναλύονται με βάση πραγματικά περιστατικά

Πρόγραμμα Ειδίκευσης Πόνου

ΗμνίαΘέμαΒάρος
TBAΧρόνιος/Οξύς Πόνος20 ΔΕ
TBAΜυοσκελετικός Πόνος20 ΔΕ
TBAΝευροπαθητικός Πόνος20 ΔΕ


Εγγραφή