Σεμινάρια Ιατρικού Βελονισμού με εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και διεθνώς αναγνωρισμένα. Διδακτική χρονιά 2024.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα σεμιναρίων βελονισμού για το 2024

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στον βελονισμό 280 διδακτικών μονάδων –teaching units- είναι πιστοποιημένο από το 2018 από την Παγκόσμια Εταιρία Ιατρικού Βελονισμού (ICMART) και περιλαμβάνει 11 σεμινάρια, 8 θεωρητικά online ζωντανά και 3 πρακτικά σε αίθουσα στην Αθήνα.

Έναρξη νέων σεμιναρίων βελονισμού 2024 στις 10/3

Είναι το πρώτο online διαδραστικό σεμινάριο βελονισμού που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. 

Είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος εκπαίδευσης στον βελονισμό όλων των πανεπιστημίων παγκοσμίως 

• μειώνει το χρόνο και κόστος μετακίνησης των σπουδαστών στο απολύτως απαραίτητο

• ερωτήσεις και απαντήσεις γίνονται καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος

• παρέχει τη δυνατότητα online παρακολούθησης βιντεοσκοπημένων σεμιναρίων σε δεύτερο χρόνο σε περίπτωση απουσίας 

• άμεση αποστολή τεστ και απαντήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Υπεύθυνη σπουδών

Υπεύθυνη σπουδών είναι η Δρ. Κωνσταντίνα Θεοδωράτου, Γενική Ιατρός, Βελονίστρια Παν/μίων Πεκίνου & Τιαντζίν, Masters of Science στο Βελονισμό Παν/μίου Guangzhou, Γενική Γραμματέας της Παγκόσμιας Εταιρίας Ιατρικού Βελονισμού (ICMART).

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους επαγγελματίες ιατρούς ολοκληρωμένη εκπαίδευση και τις γνώσεις που χρειάζονται όσον αφορά τον βελονισμό για την καθημερινή τους πρακτική και όχι απλά γενικές πληροφορίες.

Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης των 280 ωρών, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης  έως και τριών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων εξειδίκευσης : Εξειδίκευση Πόνου, Ψυχιατρική Εξειδίκευση, Οδοντιατρική Εξειδίκευση.

Στους απόφοιτους παρέχεται Διεθνές Δίπλωμα πιστοποιημένο από τη Παγκόσμια Εταιρία Ιατρικού Βελονισμού (ICMART). 

Περιεχόμενο Εκπαίδευσης

α. Βασική δομή εκπαίδευσης βελονισμού (220 ΔΕ)

Υπάρχει ένας βασικός κορμός 220 Διδακτικών μονάδων που ολοκληρώνονται σε 11 σαββατοκύριακα.

1. Γνωριμία με τις βασικές έννοιες

Σε αυτό το σεμινάριο αναλύονται οι ορισμοί του Ιατρικού Βελονισμού, οι νέοι όροι και οι βασικές αρχές της θεραπευτικής μεθόδου, καθώς και τα διάφορα είδη εργαλείων (βελόνες, μηχανήματα) και ο τρόπος χρήσης τους. Επίσης οι σπουδαστές θα ενημερωθούν για όλες τις μορφές του βελονισμού, τα μικροσυστήματα και τους συνδυασμούς βελονισμού με άλλες θεραπείες.

2. Σημεία βελονισμού και Μεσημβρινοί Ι – Πρακτικό σεμινάριο με φυσική παρουσία

Στο σεμινάριο περιγράφονται τα βασικά συστήματα των μεσημβρινών καθώς και τα σημεία του βελονισμού. Γίνεται αναλυτική ανατομική περιγραφή των σημείων του βελονισμού, καθώς και περιγραφή των ιδιοτήτων τους. Τα σημεία παρουσιάζονται σε ανατομικούς χάρτες και ακολουθεί επίδειξη στο ανθρώπινο σώμα. Οι σπουδαστές θα μάθουν να εντοπίζουν τα σημεία με ακρίβεια και ασφάλεια αλλά και να τοποθετούν τις βελόνες.

3. Η Κινέζικη Ιατρική

Στο σεμινάριο αναλύονται οι βασικές έννοιες της Κινέζικης Ιατρικής και ο τρόπος λειτουργίας του οργανισμού σύμφωνα με αυτήν. Γίνεται περιγραφή της φυσιολογίας σύμφωνα με αυτή τη θεωρία και επίσης εξηγούνται οι βασικές αρχές της δημιουργίας της διαταραχής. Επίσης αναλύεται η αντιστοιχία των παραπάνω με τη συνήθη θεραπευτική διαδικασία.Ο σπουδαστής θα μάθει όσα στοιχεία από τη Κινέζικη θεωρία είναι χρήσιμα και θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του βελονισμού στη πράξη.

4. Νευροφυσιολογία – Σύγχρονες Θεωρίες

Σε αυτό το σεμινάριο εξηγείται η δράση του βελονισμού και της Κινέζικης Ιατρικής σύμφωνα με τους νόμους της μοντέρνας επιστήμης και απόδειξης (RCT, fMRI, genomics, PNEI κλπ). Περιγράφονται τα σπουδαιότερα ευρήματα της έρευνα των τελευταίων ετών. Ο σπουδαστής θα κατανοήσει το τρόπο δράσης του  βελονισμού αλλά και το εύρος ασφαλούς εφαρμογής του βελονισμού στη κλινική πράξη.

5. Σημεία βελονισμού και Μεσημβρινοί ΙΙ – Πρακτικό σεμινάριο με φυσική παρουσία

Συνέχεια του Ι και ολοκλήρωση του θέματος

6. Επιλογή συνδυασμού σημείων και Μεθοδολογία

Στο σεμινάριο αυτό περιγράφονται όλες οι θεωρίες που σχετίζονται με τους τρόπους επιλογής και συνδυασμού των σημείων. Θα αναλυθούν όλες οι κατηγορίες σημείων και θα γίνει ομαδοποίηση των ιδιοτήτων τους έτσι ώστε να είναι εύκολο να χρησιμοποιηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο σπουδαστής θα είναι ικανός να σχεδιάζει μόνος του μία θεραπεία βελονισμού επιλέγοντας τα σωστά σημεία.

7. Διαφοροδιάγνωση

Το σεμινάριο περιλαμβάνει το τρόπο διάγνωσης, κατηγοριοποίησης και αντιστοίχισης κλινικών συμπτωμάτων και ασθενειών. Θα μάθουμε πως να βρίσουμε τη σωστή διάγνωση σύμφωνα με τη Κινέζική ιατρική και να κάνουμε σωστές  και εξατομικευμένες θεραπείες. Εξηγούνται οι δυνατότητες χρήσης διαφορετικών θεραπειών στην ίδια θεραπεία. Ο σπουδαστής θα είναι έτοιμος να επιλέξει τα πιο σωστά σημεία για τη θεραπεία του ίδιου συμπτώματος σε διαφορετικούς ανθρώπους.

8. Τεχνο-βελονισμός – Πρακτικό σεμινάριο με φυσική παρουσία

Παρουσιάζονται όλα τα μικροσυστήματα και οι συνδυασμοί του απλού βελονισμού. Βασικότερες τεχνικές: Ηλεκτροβελονισμός, Laser βελονισμός, Ωτοβελονισμός κινέζικος και ευρωπαικός, Drug needling, NADA, Κρανιοβελονισμός. Ο σπουδαστής θα χειριστεί τις συσκευές και θα εκτελέσει τις παραπάνω τεχνικές έτσι ώστε να μπορεί να τις χρησιμοποιήσει στο ιατρείο του.

9/10/11. Θεραπεία

Εισαγωγή σε θεραπευτικά πρωτόκολλα. Αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο, εξηγούνται τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και σχεδιάζονται θεραπευτικά σχήματα. Σε αυτήν την ενότητα γίνεται πρακτική εφαρμογή σε περιστατικά και αναλυτική εξήγηση της θεραπείας, σχολιασμός εναλλακτικών μεθόδων, αναμενόμενα αποτελέσματα και follow up των ίδιων περιστατικών. Ο κάθε σπουδαστής θα είναι έτοιμος να σχεδιάσει θεραπείες, να παρακολουθεί την εξέλιξη του περιστατικού αλλά και να αλλάζει τη θεραπεία -όταν υπάρχει κάποιος λόγος- με ασφάλεια και τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.

β. Εργασίες αξιολόγησης σπουδαστών (40 ΔΕ)

Σε κάθε σεμινάριο οι σπουδαστές θα παρουσιάζουν μία εργασία σχετική με την ύλη που έχει ήδη διδαχθεί. Οι εργασίες θα αφορούν τη θεωρία αλλά και πρακτικά θέματα-περιστατικά.

γ. Συμμετοχή στο Διεπιστημονικό Συμπόσιο Βελονισμού – ΙΑSY (20 ΔΕ)

δ. Τελική εξέταση

Η τελική εξέταση των σεμιναρίων εκπαίδευσης στον βελονισμό αποτελείται από τέσσερα σκέλη:

1. απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (25%)
2. ανάπτυξη θεωρητικών θεμάτων (50%)
3. περιστατικά προς διάγνωση και θεραπεία(15%)
4. προφορική ανάλυση συνδρόμων (10%)

Όριο επιτυχούς εξέτασης : 80% της βαθμολογίας.

Τα 8  θεωρητικά σεμινάρια της Βασικής Εκπαίδευσης Βελονισμού για το 2021-2022 διεξάγονται online (webinar) με ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, ενώ τα 3 πρακτικά με φυσική παρουσία τους στην Αθήνα.

Στους απόφοιτους των σεμιναρίων παρέχεται Διεθνές Δίπλωμα πιστοποιημένο από τη Παγκόσμια Εταιρία Ιατρικού Βελονισμού (ICMART). Τα 3 πρακτικά hands on  σεμινάρια για κτηνιάτρους γίνονται σε Ιππικό Όμιλο Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. 

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει την Βασική Εκπαίδευση και καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση με την εγγραφή , η δεύτερη στο πρώτο σεμινάριο και η τρίτη στο τέταρτο σεμινάριο βελονισμού.

Το πρόγραμμα σεμιναρίων 2023-24 είναι ΕΔΩ

Επίσης διδάσκονται Σεμινάρια Υπενθύμισης – Refresh (περιλαμβάνουν την Βασική Εκπαίδευση) για όσους θέλουν να ανανεώσουν την γνώση τους με ειδικές τιμές.

Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξειδικεύσεις.

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μόνο των εξειδικεύσεων για όλους τους ήδη εκπαιδευμένους Βελονιστές.