Το πρόγραμμα εκπαίδευσης 280 διδακτικών μονάδων –teaching units- είναι πιστοποιημένο από το 2018 από την Παγκόσμια Εταιρία Ιατρικού Βελονισμού (ICMART) και περιλαμβάνει 11 σεμινάρια, 8 θεωρητικά online ζωντανά και 3 πρακτικά σε αίθουσα στην Αθήνα.

Είναι το πρώτο online διαδραστικό σεμινάριο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Είναι η πιο σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας όλων των πανεπιστημίων παγκοσμίως • μειώνει το χρόνο και κόστος μετακίνησης των σπουδαστών στο απολύτως απαραίτητο • ο διαδικτυακός χρόνος παρακολούθησης είναι πιο εποικοδομητικός σε τάξεις • παρέχει τη δυνατότητα online παρακολούθησης βινεοσκοπημένων σεμιναρίων σε δεύτερο χρόνο σε περίπτωση απουσίας • άμεση αποστολή τεστ και απαντήσεων σε πραγματικό χρόνο.

Υπεύθυνη σπουδών είναι η Δρ. Κωνσταντίνα Θεοδωράτου,  Γενική Ιατρός, Βελονίστρια Παν/μίου Πεκίνου & Τιαντζίν, Masters of Science στο Βελονισμό Παν/μίου Guangzhou, Γενική Γραμματέας της Παγκόσμιας Εταιρίας Ιατρικού Βελονισμού (ICMART).

Βασικός σκοπός του είναι να παρέχει στους επαγγελματίες ιατρούς τις γνώσεις που χρειάζονται για την καθημερινή τους πρακτική και όχι απλά γενικές πληροφορίες.

Μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης των 280 ωρών, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης  έως και τριών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων εξειδίκευσης : Εξειδίκευση Πόνου, Ψυχιατρική Εξειδίκευση, Οδοντιατρική Εξειδίκευση.

Στους απόφοιτους παρέχεται Διεθνές Δίπλωμα πιστοποιημένο από τη Παγκόσμια Εταιρία Ιατρικού Βελονισμού (ICMART).

α. Βασική εκπαίδευση (220 ΔΕ)

Υπάρχει ένας βασικός κορμός 220 Διδακτικών μονάδων που ολοκληρώνονται σε 11 σαββατοκύριακα.

1. Γνωριμία με τις βασικές έννοιες

αναλύονται οι ορισμοί του Ιατρικού Βελονισμού , όροι και βασικές αρχές της θεραπευτικής μεθόδου , καθώς και τα διάφορα είδη εργαλείων (βελόνες, μηχανήματα) και ο τρόπος χρήσης τους.

2. Η Κινέζικη Ιατρική

αναλύονται οι έννοιες της Κινέζικης Ιατρικής και τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του βελονισμού, καθώς και η αντιστοιχία τους με τη συνήθη θεραπευτική διαδικασία.

3. Νευροφυσιολογία – Σύγχρονες Θεωρίες

εξηγείται η δράση του βελονισμού και της Κινέζικης Ιατρικής σύμφωνα με τους νόμους της μοντέρνας επιστήμης και της απόδειξης (RCT, fMri, genomics).

4. Σημεία βελονισμού και Μεσημβρινοί

περιγράφονται τα βασικά σημεία του βελονισμού. Ανατομική περιγραφή των σημείων του βελονισμού, καθώς και περιγραφή των ιδιοτήτων τους.

5. Επιλογή συνδυασμού σημείων και Μεθοδολογία

περιγράφονται όλοι οι τρόποι που επιλέγονται και συνδυάζονται τα σημεία βελονισμού για τις θεραπείες.

6. Διαφοροδιάγνωση

περιλαμβάνει το τρόπο κατηγοριοποίησης και αντιστοίχησης κλινικών συμπτωμάτων και ασθενειών. Εξηγούνται οι δυνατότητες χρήσης διαφορετικών θεραπειών στην ίδια θεραπεία.

7. Τεχνο-βελονισμός

παρουσιάζονται όλα τα μικροσυστήματα και οι συνδυασμοί του απλού βελονισμού. Ηλεκτροβελονισμός, Laser βελονισμός, Ωτοβελονισμός, Wet needling.

8. Θεραπεία

εισαγωγή σε θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ανάλυση των γενικών κατηγοριών, ομοιότητες και διαφορές, βασισμένα σε κλινικά παραδείγματα.

9/10/11. Πρακτικά Σεμινάρια με φυσική παρουσία
Αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο, εξηγούνται τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και σχεδιάζονται θεραπευτικά σχήματα. Σε αυτήν την ενότητα γίνεται πρακτική εφαρμογή σε περιστατικά και αναλυτική εξήγηση της θεραπείας, σχολιασμός εναλλακτικών μεθόδων, αναμενόμενα αποτελέσματα και follow up των ίδιων περιστατικών.

β. Εργασίες αξιολόγησης σπουδαστών (40 ΔΕ)

Σε κάθε σεμινάριο οι σπουδαστές θα παρουσιάζουν μία εργασία σχετική με την ύλη που έχει ήδη διδαχθεί. Οι εργασίες θα αφορούν τη θεωρία αλλά και πρακτικά θέματα-περιστατικά.

δ. Τελική εξέταση

Η τελική εξέταση αποτελείται από τρία σκέλη:

1. απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (25%)
2. ανάπτυξη θεωρητικών θεμάτων (50%)
3. περιστατικά προς διάγνωση και θεραπεία(15%)
4. προφορική ανάλυση συνδρόμων (10%)

Όριο επιτυχούς εξέτασης : 80% της βαθμολογίας.

Τα 8  θεωρητικά σεμινάρια της Βασικής Εκπαίδευσης διεξάγονται  online (webinar) με ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, ενώ τα 3 πρακτικά με φυσική παρουσία τους στην Αθήνα.

Στους απόφοιτους παρέχεται Διεθνές Δίπλωμα πιστοποιημένο από τη Παγκόσμια Εταιρία Ιατρικού Βελονισμού (ICMART). Τα 3 πρακτικά hands on  σεμινάρια για κτηνιάτρους γίνονται σε Ιππικό Όμιλο Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα είναι ΕΔΩ

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει την Βασική Εκπαίδευση και καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση με την εγγραφή , η δεύτερη στο πρώτο σεμινάριο και η τρίτη στο τέταρτο σεμινάριο.

Επίσης διδάσκονται Σεμινάρια Υπενθύμισης – Refresh (περιλαμβάνουν την Βασική Εκπαίδευση) για όσους θέλουν να ανανεώσουν την γνώση τους με ειδικές τιμές.

Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξειδικεύσεις.

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μόνο των εξειδικεύσεων για όλους τους ήδη εκπαιδευμένους Βελονιστές.

ικής Εκπαίδευσης διεξάγονται  online (webinar) με ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, ενώ τα 3 πρακτικά με φυσική παρουσία τους στην Αθήνα.

Στους απόφοιτους παρέχεται Διεθνές Δίπλωμα πιστοποιημένο από τη Παγκόσμια Εταιρία Ιατρικού Βελονισμού (ICMART). Τα 3 πρακτικά hands on  σεμινάρια για κτηνιάτρους γίνονται σε Ιππικό Όμιλο Αθηνών ή Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα είναι ΕΔΩ

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει την Βασική Εκπαίδευση και καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση με την εγγραφή , η δεύτερη στο πρώτο σεμινάριο και η τρίτη στο τέταρτο σεμινάριο.

Επίσης διδάσκονται Σεμινάρια Υπενθύμισης – Refresh (περιλαμβγ. Συμμετοχή στο Διεπιστημονικό Συμπόσιο Βελονισμού – ΙΑSY  (20 ΔΕ)

δ. Τελική εξέταση

Η τελική εξέταση αποτελείται από τρία σκέλη:

1. απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (25%)
2. ανάπτυξη θεωρητικών θεμάτων (50%)
3. περιστατικά προς διάγνωση και θεραπεία(15%)
4. προφορική ανάλυση συνδρόμων (10%)

Όριο επιτυχούς εξέτασης : 80% της βαθμολογίας.

Τα 8  θεωρητικά σεμινάρια της Βασάνουν την Βασική Εκπαίδευση) για όσους θέλουν να ανανεώσουν την γνώση τους με ειδικές τιμές.

Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξειδικεύσεις.

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μόνο των εξειδικεύσεων για όλους τους ήδη εκπαιδευμένους Βελονιστές.

δ. Τελική εξέταση

Η τελική εξέταση αποτελείται από τρία σκέλη:

1. απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (25%)
2. ανάπτυξη θεωρητικών θεμάτων (50%)
3. περιστατικά προς διάγνωση και θεραπεία(15%)
4. προφορική ανάλυση συνδρόμων (10%)

δ. Τελική εξέταση

Η τελική εξέταση αποτελείται από τρία σκέλη:

1. απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (25%)
2. ανάπτυξη θεωρητικών θεμάτων (50%)
3. περιστατικά προς διάγνωση και θεραπεία(15%)
4. προφορική ανάλυση συνδρόμων (10%)

Όριο επιτυχούς εξέτασης : 80% της βαθμολογίας.

Τα 8  θεωρητικά σεμινάρια της Βασάνουν την Βασική Εκπαίδευση) για όσους θέλουν να ανανεώσουν την γνώση τους με ειδικές τιμές.

Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξειδικεύσεις.

Τέλος παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μόνο των εξειδικεύσεων για όλους τους ήδη εκπαιδευμένους Βελονιστές.