Το πρόγραμμα εκπαίδευσης 280 διδακτικών ενοτήτων είναι πιστοποιημένο από την Παγκόσμια Εταιρία Ιατρικού Βελονισμού (ICMART) και περιλαμβάνει 5 διαφορετικές κατευθύνσεις – εξειδικεύσεις με προαιρετική δυνατότητα παρακολούθησης Online (webinar). Υπεύθυνη σπουδών είναι η Δρ. Κωνσταντίνα Θεοδωράτου, Γενική Ιατρός, Βελονίστρια Παν/μίου Πεκίνου & Τιαντζίν, Masters of Science στο Βελονισμό Παν/μίου Guangzhou, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρίας Ιατρικού Βελονισμού (ICMART),

Βασικός σκοπός του είναι να παρέχει στους επαγγελματίες ιατρούς τις γνώσεις που χρειάζονται για την καθημερινή τους πρακτική και όχι απλά γενικές πληροφορίες. Η εξειδίκευση βοηθάει στο να μάθει ο κάθε επαγγελματίας αυτό που πραγματικά θα χρησιμοποιήσει στην ειδικότητα του. Επίσης περιλαμβάνει 8 επαναληπτικά σεμινάρια (refresh) για ήδη εκπαιδευμένους Βελονιστές. Στους απόφοιτους παρέχεται Διεθνές Δίπλωμα πιστοποιημένο από τη Παγκόσμια Εταιρία Ιατρικού Βελονισμού (ICMART).

α. Βασική εκπαίδευση (160 ΔΕ)

Υπάρχει ένας βασικός κορμός 160 Διδακτικών Ενοτήτων που ολοκληρώνονται σε 8 σαββατοκύριακα και μετά ακολουθούν τα εξειδικευμένα σεμινάρια στο αντικείμενο του κάθε γιατρού.

1. Γνωριμία με τις βασικές έννοιες

αναλύονται οι ορισμοί του Ιατρικού Βελονσιμού , όροι και βασικές αρχές της θεραπευτικής μεθόδου , καθώς και τα διάφορα είδη εργαλείων (βελόνες, μηχανήματα) και ο τρόπος χρήσης τους.

2. Η Κινέζικη Ιατρική

αναλύονται οι έννοιες της Κινέζικης Ιατρικής και τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του βελονισμού, καθώς και η αντιστοιχία τους με τη συνήθη θεραπευτική διαδικασία.

3. Νευροφυσιολογία – Σύγχρονες Θεωρίες

εξηγείται η δράση του βελονισμού και της Κινέζικης Ιατρικής σύμφωνα με τους νόμους της μοντέρνας επιστήμης και της απόδειξης (RCT, fMri, genomics).

4. Σημεία βελονισμού και Μεσημβρινοί

περιγράφονται τα βασικά σημεία του βελονισμού. Ανατομική περιγραφή των σημείων του βελονισμού, καθώς και περιγραφή των ιδιότήτων τους.

5. Επιλογή συνδυασμού σημείων και Μεθοδολογία

περιγράφονται όλοι οι τρόποι που επιλέγονται και συνδυάζονται τα σημεία βελονισμού για τις θεραπείες.

6. Διαφοροδιάγνωση

περιλαμβάνει το τρόπο κατηγοριοποίησης και αντιστίχησης κλινικών συμπτωμάτων και ασθενειών. Εξηγούνται οι δυνατότητες χρήσης διαφορετικών θεραπειών στην ίδια θεραπεία.

7. Τεχνο-βελονισμός

παρουσιάζονται όλα τα μικροσυστήματα και οι συνδυασμοί του απλού βελονισμού. Ηλεκτροβελονισμός, Laser βελονισμός, Ωτοβελονισμός, Wet needling.

8. Θεραπεία

εισαγωγή σε θεραπευτικά πρωτόκολλα. Ανάλυση των γενικών κατηγοριών, ομοιότητες και διαφορές, βασισμένα σε κλινικά παραδείγματα.

β. Κατευθύνσεις/ εξειδικεύσεις (60 ΔΕ)
Οι κατευθύνσεις βοηθούν τον επαγγελματία να αποκτήσει στοχευμένη γνώση στο πρακτικό του αντικείμενο. Αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο, εξηγούνται τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και σχεδιάζονται θεραπευτικά σχήματα. Σε αυτήν την ενότητα γίνεται πρακτική εφαρμογή σε περιστατικά και αναλυτική εξήγηση της θεραπείας, σχολιασμός εναλλακτικών μεθόδων, αναμενόμενα αποτελέσματα και follow up των ίδιων περιστατικών. Για το τρέχον ακαδημαικό έτος υπάρχουν πέντε κατευθύνσεις : Ιατρική, Πόνου, Ψυχιατρική, Κτηνιατρική και Οδοντιατρική.

γ. Εργασίες αξιολόγησης σπουδαστών (40 ΔΕ) Σε κάθε σεμινάριο οι σπουδαστές θα παρουσιάζουν μία εργασία σχετική με την ύλη που έχει ήδη διδαχθεί. Οι εργασίες θα αφορούν τη θεωρία αλλά και πρακτικά θέματα-περιστατικά.

δ.Τελική εξέταση
Η τελική εξέταση αποτελείται από τρία σκέλη:
1. απαντήσεις πολλαπλής επιλογής (60%)
2. ανάπτυξη θεωρητικών θεμάτων (20%)
3. περιστατικά προς διάγνωση και θεραπεία (20%)

Όριο επιτυχούς εξέτασης : 80% της βαθμολογίας.

Τα 8 σεμινάρια της Βασικής Εκπαίδευσης διεξάγονται  online (webinar) με ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων. Στους απόφοιτους παρέχεται Διεθνές Δίπλωμα πιστοποιημένο από τη Παγκόσμια Εταιρία Ιατρικού Βελονισμού (ICMART). Το πρακτικό hands on  σεμινάριο της κτηνιατρικής κατεύθυνσης γίνεται στον Ιππικό Όμιλο Λαγκαδά.

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει την Βασική Εκπαίδευση και μία εξειδίκευση και καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις : η πρώτη δόση με την εγγραφή , η δεύτερη στο πρώτο σεμινάριο και η τρίτη στο τέταρτο σεμινάριο. Παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης και δεύτερης εξειδίκευσης (π.χ ιατρικής/πόνου ή οδοντιατρικής/πόνου κλπ) με έξτρα χρέωση. Επίσης διδάσκονται Σεμινάρια Υπενθύμισης – Refresh (περιλαμβάνουν την Βασική Εκπαίδευση) για όσους θέλουν να ανανεώσουν την γνώση τους με ειδικές τιμές. Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξειδικεύσεις. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μόνο των εξειδικεύσεων για όλους τους ήδη εκπαιδευμένους Βελονιστές.