Βίντεο

Αρχική » Βίντεο

Ο Βελονισμός, τα είδη και οι εφαρμογές του.

Εφαρμογή Βελονισμού σε αυχεναλγία

Βελονισμός και πόνος – Ορθοπεδική

Βελονισμός και πόνος – Αναισθησιολογία

Αισθητικός Βελονισμός

Βελονισμός και Παιδιατρική

Βελονισμός και Οδοντιατρική

Βελονισμός και Κτηνιατρική

Οι κύριες εφαρμογές του βελονισμού