Δημιουργήσαμε ένα νέο ενημερωτικό διαδικτυακό πρόγραμμα βελονισμού 30 ωρών που απευθύνεται σε όσους θέλουν να γνωρίσουν το αντικείμενο.

Στις έξι θεματικές ενότητες του σεμιναρίου περιγράφεται η θεωρία του βελονισμού και της παραδοσιακής Κινέζικης ιατρικής, ο τρόπος δράσης του βελονισμού και οι επιστημονικές σύγχρονες προσεγγίσεις, τα είδη του βελονισμού καθώς και οι εφαρμογές του.

Οι διδάσκοντες του σεμιναρίου είναι ιατροί που έχουν πανεπιστημιακές σπουδές στο βελονισμό και πολυετή κλινική εφαρμογή της μεθόδου.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων υπάρχει η δυνατότητα ερωτήσεων και απαντήσεων, ενώ μετά από κάθε μάθημα θα δίνεται υλικό για μελέτη.  Διδάσκονται οι παρακάτω ενότητες :

  1. Θεωρία Κινέζικης Ιατρικής και βελονισμού
  2. Αρχές δράσεις του βελονισμού και Μεσημβρινοί- σημεία – μέρος Α
  3. Τα είδη του βελονισμού και Μεσημβρινοί-σημεία – μέρος Β
  4. Διάγνωση, ενδείξεις και αντενδείξεις
  5. Σχεδιασμός θεραπείας
  6. Θεραπευτικά πρωτόκολλα

Κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε 5 εκπαιδευτικές ώρες που πραγματοποιούνται διαδικτυακά.

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ΕΔΩ.

Στο τέλος του προγράμματος ο κάθε σπουδαστής παραλαμβάνει πιστοποιητικό παρακολούθησης από τη σχολή.