Το πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης ολοκληρώνεται μέσα σε 11 Σαββατοκύριακα.  Η εκπαίδευση συνεχίζεται με επιλογή εξειδίκευσης.

ΗμνίαΘέμαΒάρος
14/10Γνωριμία με τις βασικές έννοιες20 ΔΕ
4/11Σημεία βελονισμού και μεσημβρινοί Ι – Πρακτικό20 ΔΕ
25/11Η Κινέζικη Ιατρική20 ΔΕ
9/12Νευροφυσιολογία20 ΔΕ
13/1Σημεία βελονισμού και μεσημβρινοί ΙΙ– Πρακτικό20 ΔΕ
3/2Μεθοδολογία συνδυασμού σημείων20 ΔΕ
24/2Διαφοροδιάγνωση20 ΔΕ
10/3Τεχνο-βελονισμός – Πρακτικό20 ΔΕ
13/4Θεραπεία Ι20 ΔΕ
11/5Θεραπεία ΙΙ20 ΔΕ
1/6Θεραπεία ΙΙΙ20 ΔΕ